Administrator
Om børneattester

Vejledning til trænere i Bramming Idrætsforening
 
En børneattest er en særlig form for straffeattest, som oplyser om, hvorvidt en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år.

Det er lovpligtigt for alle foreninger at indhente børneattester på alle, der færdes fast i klubben, mens der er børn under 15 år til stede.
Det drejer sig om:

 • Trænere
 • Ledere
 • Instruktører
 • Hjælpetrænere, der er over 15 år
 • Voksne, der færdes fast i klubben
Indhentning af børneattesten sker elektronisk og det sker på følgende måde:
 1. Din kontaktperson udleverer en samtykkeerklæring til dig, som skal udfyldes og underskrives så snart du starter som træner eller lignende.
  Ved at underskrive og aflevere erklæringen, giver du Bramming IF tilladelse til at sende dine oplysninger til foreningens administrative support, som sørger for den officielle ansøgning.
 2. Har du NemID og har du accepteret at modtage post fra det offentlige, så vil du modtage en mail i din digitale postkasse (e-Boks) fra Rigspolitiet. Der kan dog godt gå op til en måned inden dette sker, da samtykkeerklæringerne indsendes i puljer.
 3. Læs mailen og giv dit samtykke til, at Politiet må indhente en børneattest på dig.
 4. Når dette er udført er alt OK.

Har du IKKE NemID - eller har du IKKE accepteret at modtage post fra det offentlige, bedes du give din kontaktperson en kopi af samtykkeerklæringen hurtigst muligt.
Bramming IF vil herefter sørge for at indhente børneattesten på anden måde.

NB:
Hvis du ikke har givet dit samtykke (punkt 3) senest 14 dage efter, at mailen er sendt til din e-Boks, vil du blive kontaktet af din kontaktperson.
Hvis du ikke har givet dit samtykke (punkt 3) senest 2 måneder efter, at mailen er sendt til din e-Boks, kan du desværre ikke fortsætte som træner i Bramming Idrætsforening.

Har Bramming IF ikke børneattester på alle relevante trænere, ledere mm. er konsekvensen, at Esbjerg Kommune ikke yder tilskud til os, hvilket vil have alvorlige konsekvenser for alle aktiviteter i foreningen.

Med venlig hilsen og tak for samarbejdet
Bramming Idrætsforening
 

Til brug for Bramming IF`s kontaktperson
Samtykkeerklæring til indhentning af børneattest (13.8 Kb)
Listen til den administrative support er beskyttet med en kode. Skriv til brammingifprak@gmail.com for at få den.
Liste til administrativ support (18.6 Kb)
Bramming IF´s facebook side
Bramming Idrætsforening
Idræts Allé 10 
6740 Bramming
Telefon: 26 29 34 63
E-mail: brammingiforg@gmail.com
Web: brammingifweb@gmail.com
CVR: 92367959
Gymnastik: Tlf. 26293463, mail: Bif.gym@gmail.com
Håndbold: Tlf. 28970930, mail: bif.haandbold.org@gmail.com
Motion (løb og cykel): Tlf. 20260999, mail: BIFMotion.Org@gmail.com
Badminton: Tlf. 51232866, mail: duefar@hotmail.com
Squash: Tlf. 21700510, mail: thom4891@esbjerg.dk
Volleyball: Tlf. 26712512, mail: Skov89@hotmail.com
Svømning: Tlf. 21658772, mail: karstenbrixa@gmail.com

 
Bramming Idrætsforening | Idræts Allé 10 | 6740 Bramming | Tlf.: 26 29 34 63