Administrator

2023

Ledergruppens årsberetning for år 2023 i Bramming Idrætsforening ved generalforsamlingen den 20. marts 2024
 
Ledergruppen har ved denne generalforsamling følgende årsberetning.
Ledergruppen fik ved generalforsamlingen i 2023 både ny organisator, ny kasserer og ny suppleant.

Det år, der siden er gået, har budt på en del forhindringer i forhold til alle de fuldmagter, der skulle ændres og adgange til forskellige portaler. Samarbejdet med DGI Kontorhænder skulle også startes op.
Vi har brugt tid på at finde os til rette i de nye roller, og vi holder nu meget effektive møder, som både har en dagsorden for gymnastik og en dagsorden for hovedbestyrelsen.
Vi har skullet lære de frivillige i underudvalgene at kende. Vi har lyttet til ideer og forslag, så vi kan arbejde sammen som én stor forening.

Opgaverne omkring byfesten blev nu en større opgave for den ny ledergruppe. Koordineringen af de frivillige fra BIF blev nu en opgave, som også blev udført af en fra hovedbestyrelsen. Et nyt samarbejde med BB omkring byfesten skulle etableres. Vedtægter er blevet kigget igennem. Overskuddet fra byfesten kan nu bruges på alle aldre i foreningen. Mødet med den meget engagerede Byfest Komité har været en fornøjelse, og det er både deres fortjeneste og alle de mange frivillige, at overskuddet i år blev det største nogensinde. Det samlede overskud var på 550.000, som blev delt mellem BB og BIF.  

Fun Fredag blev en del af ledergruppen. Tak til de mange frivillige fra underudvalgene, som er med til at give børn fra 3.-7. klasse en hyggelig aften.

Også en tak til samarbejdet med SEPE omkring dagligdagen i centeret og omkring forskellige arrangementer i årets løb.

Conventus og hjemmesiden kigges nu efter i sømmene, så vi sikrer en god kommunikation med vores medlemmer. Opdatering er nødvendig for at følge med de stigende krav for sikker korrespondance.

Vi er en forening som favner bredt, og det vil vi gerne blive ved med. Det er også vigtigt, at vi bliver ved med at dygtiggøre os, så vi fortsat kan give børn, unge og voksne mulighed for at deltage i et forpligtende fællesskab og til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet, som netop er foreningens formål.

Til sidst vil jeg sige en stor tak til alle udvalgsmedlemmer i de forskellige udvalg, for at have taget godt imod os, og en stor tak til Henrik, Lisbet og Inga for at være med i ledergruppen og for at yde en kæmpe indsats. Tak!
 
Merete Schmidt Pedersen, Organisator i Bramming Idrætsforening
 
 
Bramming IF´s facebook side
Bramming Idrætsforening
Idræts Allé 10 
6740 Bramming
Telefon: 26 29 34 63
E-mail: brammingiforg@gmail.com
Web: brammingifweb@gmail.com
CVR: 92367959
Gymnastik: Tlf. 26293463, mail: Bif.gym@gmail.com
Håndbold: Tlf. 28970930, mail: poulsen_mathias@hotmail.com
Motion (løb og cykel): Tlf. 20260999, mail: BIFMotion.Org@gmail.com
Badminton: Tlf. 51232866, mail: duefar@hotmail.com
Squash: Tlf. 21700510, mail: thom4891@esbjerg.dk
Volleyball: Tlf. 26712512, mail: Skov89@hotmail.com
Svømning: Tlf. 21658772, mail: karstenbrixa@gmail.com

 
Bramming Idrætsforening | Idræts Allé 10 | 6740 Bramming | Tlf.: 26 29 34 63