Administrator

2019

Ledergruppens årsberetning for år 2019
 
I ledergruppen arbejder vi på at have et sundt og stærkt fundament i BIF. Udfordringerne fordelt og til stadighed med fokus på hvad der er muligt.
 
Vores oplevelse er, at udvalgene arbejder konstruktivt med hvad der kan udvikles og forstærkes.
 
Hjemmesiden er udviklet og med dette skulle vi gerne kunne opretholde brugen og effektiviteten af denne. Det har været et must at få en hjemmeside med et godt overblik og et enkelt ”klik” til nyttig viden.

Byfesten blev året 2019 en succes rent resultatmæssigt. Et resultat som foreningen gør brug af til udvikling/tiltag omkring børn og unge i vores forening. Endnu en gang skal vi TAKKE vores frivillige for uden dem ingen byfest.
Byfestudvalget har igen haft stor fokus på hvad vi kan rumme i byen men også at byfesten nærmere sig en festival pga størrelse. Det er der fra festudvalgets side stor opmærksomhed på. Her skal også lyde en stor TAK til udvalget her.
 
Vi har i det forgangne år måtte lukke ned for squash afdelingen, dette set ud fra at medlemstallet var faldende, og der kunne ikke findes nye medlemmer til udvalget. Der kan stadig bookes tider til banerne på SEPEs hjemmeside.
 
Der har i samråd med lokalrådet i Bramming og Esbjerg Kommune været afholdt indvielse af Skøjtesøen med event fra mange foreninger i Bramming. En dag der er håb for bliver til en årlig begivenhed med lokale aktører.

I samarbejde med SEPE har der fundet udvikling og fornyelse sted i flere områder i hallen. Dette for at højne aktiviteten og gøre hallen aktiv at komme i.

Motiverede og begejstrede frivillige trænere/ledere er med til at BIF formår at holde fast i mange aktive medlemmer. Aktiviteter og udvikling af disse giver de forskellige afdelinger muligheder for bla nytænkning.

TAK til alle frivillige

Helle Rohde, organisator i BIF

 
Ledergruppens vision:
- Bramming Idrætsforening skal være den foretrukne forening for byens aktive
- Bramming Idrætsforening vil være et godt sted at være frivillig
- Bramming Idrætsforening skal være den foretrukne samarbejdspartner for nye aktiviteter
Bramming IF´s facebook side
Bramming Idrætsforening
Idræts Allé 10 
6740 Bramming
Telefon: 26 29 34 63
E-mail: brammingiforg@gmail.com
Web: brammingifweb@gmail.com
CVR: 92367959
Gymnastik: Tlf. 26293463, mail: Bif.gym@gmail.com
Håndbold: Tlf. 28970930, mail: bif.haandbold.org@gmail.com
Motion (løb og cykel): Tlf. 20260999, mail: BIFMotion.Org@gmail.com
Badminton: Tlf. 51232866, mail: duefar@hotmail.com
Squash: Tlf. 21700510, mail: thom4891@esbjerg.dk
Volleyball: Tlf. 26712512, mail: Skov89@hotmail.com
Svømning: Tlf. 21658772, mail: karstenbrixa@gmail.com

 
Bramming Idrætsforening | Idræts Allé 10 | 6740 Bramming | Tlf.: 26 29 34 63