Administrator

Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling i Bramming Idrætsforening

Søndag den 27. marts 2022 kl. 10.00 i Bramming Kultur- og Fritidscenter, Idrætsalle 10.
Dagsorden iflg. vedtægter:
 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning og visioner for fremtiden ved ledergruppens organisator til godkendelse.
 3. Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger og visioner til godkendelse.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Orientering om budgettet for indeværende år.
 6. Behandling af indkomne forslag
  Der ligger forslag om ændring af vedtægterne for Bramming IF omhandlende:
  § 5 stk. 1 Ændring til at optagelse af nye aktiviteter skal have skriftlig accept fra mindst 2/3 af de eksisterende aktivitets udvalg.

  § 5 stk. 2 Væsentlig ændring af de enkelte udvalgs egenkapital til, at det kun er det enkelte udvalg som kan disponere over egenkapitalen.

  Forslagene vil blive fremlagt udførligt, og begrundelse for og imod vil blive gennemgået på generalforsamlingen.
 7. Valg til ledergruppen i form af:
  1 organisator, 1 økonomiansvarlig, 1 praktiker
 8. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene.
 9. Valg af revisor.
 10. Evt.

  Vedtægterne kan ses her.
 
Med venlig hilsen
Vibeke Rosenberg – Henrik Eriksen – Helle Rohde
 
Bramming IF´s facebook side
Bramming Idrætsforening
Idræts Allé 10 
6740 Bramming
Telefon: 26 29 34 63
E-mail: brammingiforg@gmail.com
Web: brammingifweb@gmail.com
CVR: 92367959
Gymnastik: Tlf. 26293463, mail: Bif.gym@gmail.com
Håndbold: Tlf. 28970930, mail: bif.haandbold.org@gmail.com
Motion (løb og cykel): Tlf. 20260999, mail: BIFMotion.Org@gmail.com
Badminton: Tlf. 51232866, mail: duefar@hotmail.com
Squash: Tlf. 21700510, mail: thom4891@esbjerg.dk
Volleyball: Tlf. 26712512, mail: Skov89@hotmail.com
Svømning: Tlf. 21658772, mail: karstenbrixa@gmail.com

 
Bramming Idrætsforening | Idræts Allé 10 | 6740 Bramming | Tlf.: 26 29 34 63