Administrator

2020

Årsmøde 2020 (5.5 Mb)
Beretning BIF Motion - 2020.

Man kommer ikke udenom Corona, som har haft en betydelig indvirkning på aktiviteterne i BIF Motion.
Antallet af betalende medlemmer er nede på 219 en nedgang på 55 medlemmer eller 20 % i forhold til 2019.
For alle afdelinger har der været træning hele året, men i den største del af året i mindre grupper/bobler under hensyntagen til Corona restriktioner og forsamlingsforbud.

Løb. Året blev præget af aflysninger, idet alle de traditionelle løb i klubregi – Skjern Bank Løbet, og Storgaard Biler Tøseløb alle måtte aflyses grundet Corona restriktioner.

Tilsvarende var det heller ikke muligt, at deltage i andre løb.

Løbeafdelingen arrangerede som alternativ et internt Skjern Bank løb og ”individuelle virtuelle løb” via sociale medier, hvor man bl.a. kunne støtte samarbejdspartnere.

Racer/Cross

Cross afdelingen nåede lige at gennemøre Lassen Ventilation Marsk Gravel d. 7. marts inden der blev lukket helt ned. Løbet var en stor succes med deltagere fra hele landet.

Det var dog ikke muligt at afholde Storgaard Biler Stjerneløb og Bent Pedersen Cup på traditionel vis.

MTB

MTB fik startet året succesfuldt med det traditionelle Skjern Bank Nytårstramp.

Herefter blev også denne afdeling ramt af restriktioner.

Det gik så ud over den årlige træningslejr for de unge i MTB B&U, som ikke kom af sted.

Det traditionsrige Club La Santa MTB Cup måtte ligeledes aflyses.

Sociale aktiviteter.

Det siger sig selv at forsamlingsloftet i det meste af 2020 umuliggjorde aktiviteter på tværs af afdelingerne.

Flytning.

2020 blev så også året, hvor BIF/Motion skulle flytte fra Pavillonen og til Hallen, det trak så også ud grundet nedlukninger. Motion kender ikke den nye dagligdag endnu, men forarbejdet mellem BIF, Motion og SEPE forløb upåklageligt, og BIF Motion ser frem til at gøre brug af de nye faciliteter, det skal nok blive godt.

Økonomi.

Indtægter fra kontingent og løbsarrangementer er selvsagt reduceret, men til dels opvejet af tilskud fra Coranapuljen og lavere omkostninger, idet tilskud til medlemmernes løb stort set faldt bort.

Samlet set resulterer årets dispositioner i et mindre overskud på 1.000 kr.

Motionsudvalget er uændret – og består af Tove Hansen (Kasserer & Løb), Mikael Klinge (MTB), Hejne Vangsgaard (Løb) og Nils Christian Jensen (Organisator & Racer/Cross)

Tak til alle udvalgsmedlemmer, frivillige og sponsorer.

På vegne af Motionsudvalget

NC/Juni 2021

Bramming Motion Løb´s sponsorer


Bramming Motion Løb´s facebookgrupper
Bramming Idrætsforening
Idræts Allé 10 
6740 Bramming
Telefon: 26 29 34 63
E-mail: brammingiforg@gmail.com
Web: brammingifweb@gmail.com
CVR: 92367959
Gymnastik: Tlf. 26293463, mail: Bif.gym@gmail.com
Håndbold: Tlf. 28970930, mail: bif.haandbold.org@gmail.com
Motion (løb og cykel): Tlf. 20260999, mail: BIFMotion.Org@gmail.com
Badminton: Tlf. 51232866, mail: duefar@hotmail.com
Squash: Tlf. 21700510, mail: thom4891@esbjerg.dk
Volleyball: Tlf. 26712512, mail: Skov89@hotmail.com
Svømning: Tlf. 21658772, mail: karstenbrixa@gmail.com

 
Bramming Idrætsforening | Idræts Allé 10 | 6740 Bramming | Tlf.: 26 29 34 63