Administrator

2022

Ledergruppens årsberetning for år 2022
 
I ledergruppen arbejder vi på at holde et sundt og stærkt fundament i BIF. Udfordringerne fordelt og til stadighed med fokus på hvad der er muligt.
 
Udvalgene har i det forgangne år blandt andet arbejdet med en hel vintersæson, hvilket for alle har været spændende at se hvordan det ville blive med medlemsantallet. En bekymring hvordan børneantallet kontra over 25 år ville blive?
På trods af mange udfordringer på baggrund af mange prisstigninger har antallet af medlemmer i BIF været grundlaget for mange tiltag i udvalgene og et tilfredsstillende medlemsantal.
 
Byfesten blev igen til 4 dage med høj aktivitet. Fest samt et stort fællesskab mellem alle fra Bramming Boldklub og Bramming Idrætsforening. Ligeledes oplevede vi flere tilflyttere, der gerne ville bidrage til fællesskabet. TAK til alle.
Indholdet af Byfesten var kunstnere, der havde kontrakter, der var blevet udskudt fra tidligere år pga Covid. Det betød, at alle dage var, som vi har kendt det fra tidligere.
Ud fra evalueringen og nye vinkler arbejdes der i udvalget for Byfesten med nye tiltag for den kommende Byfest.
  
I samarbejde med SEPE har vi haft fokus på at gøre ”vores” hal til et sted, der er rart at komme. Et sted, hvor der er mange forskellige muligheder for aktivitet og fællesskab.
SEPE har været i gang med flere tiltag, herunder ”Åben hal” fredag eftermiddag med Idrætspiloter. Ligeledes har cafeen fået udvidet åbningstiden, i håb om at gøre brug af cafeen.
Der har i samarbejde med SEPE, skolerne, SSP, politikere/direktører, Politi og BIF været fokus på at udvikle den positive stemning og tilgang, når vi er i hallen. Dette har affødt et møde med de relevante partnere og for at komme den negative tilgang og adfærd til livs er der blandt andet opsat videokameraer i hallen.
Opholdet og aktiviteter i hallen er for alle med en forventningsafstemning om, at tilgang og adfærd skal bære præg af, at alle er velkommen i hallen.
 
Motiverede og begejstrede frivillige trænere/ledere skal vi endnu mere anerkende. Det har igen været et år, hvor alle frivillige har haft ekstra udfordringer med Covid, herunder hvordan vi blandt andet skulle afholde stævner og udføre træning i alle afdelingernes aktiviteter.
 
Aktiviteter og udvikling vil vi til stadighed have fokus på, således det giver alle afdelinger muligheder for blandt andet nytænkning.
 
TAK til alle frivillige
 
Helle Rohde, organisator i BIF
Bramming IF´s facebook side
Bramming Idrætsforening
Idræts Allé 10 
6740 Bramming
Telefon: 26 29 34 63
E-mail: brammingiforg@gmail.com
Web: brammingifweb@gmail.com
CVR: 92367959
Gymnastik: Tlf. 26293463, mail: Bif.gym@gmail.com
Håndbold: Tlf. 28970930, mail: bif.haandbold.org@gmail.com
Motion (løb og cykel): Tlf. 20260999, mail: BIFMotion.Org@gmail.com
Badminton: Tlf. 51232866, mail: duefar@hotmail.com
Squash: Tlf. 21700510, mail: thom4891@esbjerg.dk
Volleyball: Tlf. 26712512, mail: Skov89@hotmail.com
Svømning: Tlf. 21658772, mail: karstenbrixa@gmail.com

 
Bramming Idrætsforening | Idræts Allé 10 | 6740 Bramming | Tlf.: 26 29 34 63