Administrator

2020

Ledergruppens årsberetning for år 2020
 
I ledergruppen arbejder vi på at holde et sundt og stærkt fundament i BIF. Udfordringerne fordelt og til stadighed med fokus på hvad der er muligt.
 
Udvalgene har i det forgangne år har arbejdet med en modstander omkring udførelse af aktiviteterne på baggrund af COVID19.
Dette til trods har alle holdt fast i hvad der har været muligt.
 
Hjemmesiden er til stadighed under udvikling. Vi skal sikre den holdes opdateret og giver et levende billede til vores bruger.
 
Byfesten blev aflyst. En meget svær beslutning, men en beslutning som var en nødvendighed pga COVID19 retningslinjer.
 
I samarbejde med SEPE har der fundet udvikling og fornyelse sted i flere områder i hallen. Denne gang blev det også med hjælp fra fonde, således der blev etableret en bouldervæg i hal 1. Dette for at højne aktiviteten og gøre hallen aktiv at komme i. Der er til stadighed udviklingspotentialer i hallen, og vi har i 2020 startet en proces omkring flytning fra pavilionen til møde/klublokaler i hallen. En proces der trak ud pga lukning i hallen under COVID19.
 
Motiverede og begejstrede frivillige trænere/ledere skal vi endnu mere anerkende. Det har været et år hvor alle frivillige har haft ekstra opgaver omkring bla afspritning og retningslinjer på hvordan vi bla skulle afholde stævner og udføre træning i alle afdelinger.
 
Aktiviteter og udvikling vil vi til stadighed have fokus på således det giver alle afdelinger muligheder for bla nytænkning.
 
TAK til alle frivillige
 
Helle Rohde, organisator i BIF
Bramming IF´s facebook side
Bramming Idrætsforening
Idræts Allé 10 
6740 Bramming
Telefon: 26 29 34 63
E-mail: brammingiforg@gmail.com
Web: brammingifweb@gmail.com
CVR: 92367959
Gymnastik: Tlf. 26293463, mail: Bif.gym@gmail.com
Håndbold: Tlf. 28970930, mail: bif.haandbold.org@gmail.com
Motion (løb og cykel): Tlf. 20260999, mail: BIFMotion.Org@gmail.com
Badminton: Tlf. 51232866, mail: duefar@hotmail.com
Squash: Tlf. 21700510, mail: thom4891@esbjerg.dk
Volleyball: Tlf. 26712512, mail: Skov89@hotmail.com
Svømning: Tlf. 21658772, mail: karstenbrixa@gmail.com

 
Bramming Idrætsforening | Idræts Allé 10 | 6740 Bramming | Tlf.: 26 29 34 63