Administrator

2018

Ledergruppens årsberetning for år 2018
 
I ledergruppen arbejder vi på at have et sundt og stærkt fundament. Udfordringerne fordelt og til stadighed med fokus på hvad der er muligt.
 
Vores oplevelse er, at udvalgene arbejder konstruktivt med hvad der kan udvikles og forstærkes.
 
Hjemmesiden er udskiftet og med dette skulle vi gerne kunne opretholde brugen og effektiviteten af denne. Det har været et must at få en hjemmeside med et godt overblik og et enkelt ”klik” til nyttig viden.
 
Byfesten blev året 2018 en succes rent resultatmæssigt. Et resultat som foreningen gør brug af til udvikling/tiltag omkring børn og unge i vores forening. Endnu en gang skal vi TAKKE vores frivillige for uden dem ingen byfest.
Byfestudvalget har igen haft stor fokus på hvad vi kan rumme i byen men også hvad der ikke kan fortsætte samt hvad vi til stadighed skal udvikle på. Her skal også lyde en stor TAK til udvalget her.
 
Den Åbne Skole – som vi også er en del af, er stadig i sin spæde start. Vi bør og skal holde fast i hvordan vi kan præsenterer og brande os bla. til gavn for udøvere således der er bevidsthed om, at det er sundt at bevæge sig både mentalt og fysisk.
 
Der er ligeledes taget afsæt i byens byfornyelse, og her også omkring området hvor vi færdes. Meget har været på tegnebrættet i året 2018, så vi afventer og håber på det bedste. Dette er i samråd med lokal rådet Esbjerg Kommune og SEPE.
 
Motiverede og begejstrede frivillige trænere/ledere er med til at BIF formår at holde fast i mange aktive medlemmer. Aktiviteter og udvikling af disse giver de forskellige afdelinger muligheder for bla nytænkning.
 
TAK til alle frivillige
 
Helle Rohde, organisator i BIF
Bramming IF´s facebook side
Bramming Idrætsforening
Idræts Allé 10 
6740 Bramming
Telefon: 26 29 34 63
E-mail: brammingiforg@gmail.com
Web: brammingifweb@gmail.com
CVR: 92367959
Gymnastik: Tlf. 26293463, mail: Bif.gym@gmail.com
Håndbold: Tlf. 28970930, mail: poulsen_mathias@hotmail.com
Motion (løb og cykel): Tlf. 20260999, mail: BIFMotion.Org@gmail.com
Badminton: Tlf. 51232866, mail: duefar@hotmail.com
Squash: Tlf. 21700510, mail: thom4891@esbjerg.dk
Volleyball: Tlf. 26712512, mail: Skov89@hotmail.com
Svømning: Tlf. 21658772, mail: karstenbrixa@gmail.com

 
Bramming Idrætsforening | Idræts Allé 10 | 6740 Bramming | Tlf.: 26 29 34 63