Administrator

2023

Årsberetning 2023 - året der gik i Bramming Håndbold

Selvom vi var sluppet ud af coronaens skygge i 2023, har vi desværre ikke formået at tiltrække flere medlemmer end i 2022.
Faktisk har vi haft lidt færre medlemmer, nemlig 78. Derudover har vi 16 trænere tilknyttet.


Hold
Vores forældre/barn hold har været det absolut største hold med 20 børn i alderen 3-5 år. Uffe Rasmussen har gjort et formidabelt arbejde med alle disse rollinger.

U6/7 og U8/9 blev i løbet af sæsonen slået sammen til samme træningstid. Der har været hhv. 10 og 5 på disse hold.

I U13 piger har vi haft 6 piger fra Bramming, som har spillet i samarbejde med Tjæreborg i B-rækken.

I U13/15 drenge har vi haft hhv. 11 og 5 tilmeldt.
Disse 2 hold har spillet i A og C rækken.

Herre Senior har haft 16 spillere, hvoraf de 4 var udvalgsmedlemmer.
De rykkede op i serie 1 ved sæsonslutning i april. Efteråret hed derfor serie 1. Dog måtte de en tur ned i serie 2 ved nytårstid.
 
Events
Et højdepunkt i året har været vores deltagelse i Totalhåndboldstævnet for u8/9, som blev afholdt 25. februar. Vores hold havde aldrig været til et stævne, så det var en stor oplevelse for dem.
Stævnet havde deltagelse af ca. 200 børn fra forskellige klubber i regionen.

Vi tilbød igen sommerhåndbold, hvor der var nogle få deltagere.

Den 29. august 2023 afholdt vi håndboldkaravane for 0.-1. og 2. klasserne på Bakkevejens og Nordre skoler.
Her var der ca. 200 børn fordelt i begge haller på en formiddag. En stor succes.

I september var herre senior med til Vejle Cup. Det er efterhånden en fast tilbagevenden oplevelse for dem.

Vi havde desuden håndboldkaravane for 3. klasserne i begge skoler den 25. oktober 2023. Også denne var en stor succes med ca. 100 børn.

Og i slutningen af året den 20. november 2023 mødtes ca. 40 børn fra Gnisten og Skovvejens børnehaver til Mini Diggi afslutning. De havde forinden haft 3 datoer med besøg af DGI konsulent Stine, som ”legede” håndbold med dem.
Vi håber, at dette tiltag kan give dem lyst til at prøve forældre/barn træning når de når den alder.


Håndboldudvalg
De 7 udvalgsmedlemmer fortsætter i 2024:
Jacob Beck
Henrik Schultz
Kirsten Jacobsen
Søren Kjær
Philip Friis
Mathias Poulsen
Rete Kirkegård


Økonomi
Vi har i 2023 valgt at holde samme kontingent som i 2022.

Bramming IF Håndbold har opfordret til, at vores hold deltager i stævner, for at komme ud og få nogle gode oplevelser samt et stærkt sammenhold. Dette er lykkes og flere af vores hold har været repræsenteret på flere stævner, så der har været udgifter til dette.
 
Der er i 2023 blevet brugt væsentlig flere af vores midler i indkøb af materialer/redskaber. Her kan bl.a. nævnes indkøb og opsætning af boldrenser. Der er blevet søgt og bevilliget tilskud til indkøb af boldrenser m.m., men derudover var der en egenbetaling.
Bramming IF Håndbold har modtaget et flot sponsorat fra OK i form af de medlemmer, der er tilknyttet der. Alle sponsorater kommer klubbens medlemmer til gode og sikrer et stabilt kontingent.
 
Ud over indtægter fra medlemskontingent, medlemstilskud og sponsorat har vi i 2023 haft indtægter fra salg af julekalender, salg af toiletpapir/tabs (rest lager) og opsætning af julelys for HHI.
 
Resultatet for 2023 givet et mindre underskud på 12.356,44 kr.
Der har været nogle udgifter for 2022 som først er blevet betalt og bogført i 2023 og overordnet giver det, set over 2 år, et overskud.


Tak 
Til slut vil vi gerne takke alle vores medlemmer, trænere, hjælpetrænere, sponsorer, forældre og frivillige for deres støtte og engagement i håndbold i året, der er gået.

Vi glæder os til et nyt år med masser af håndboldglæde og fællesskab i vores klub.
 
På håndboldafdelingens vegne
Mathias Poulsen
Organisator

Bramming Håndbold´s sponsorer


Facebook og Instagram
Bramming Idrætsforening
Idræts Allé 10 
6740 Bramming
Telefon: 26 29 34 63
E-mail: brammingiforg@gmail.com
Web: brammingifweb@gmail.com
CVR: 92367959
Gymnastik: Tlf. 26293463, mail: Bif.gym@gmail.com
Håndbold: Tlf. 28970930, mail: bif.haandbold.org@gmail.com
Motion (løb og cykel): Tlf. 20260999, mail: BIFMotion.Org@gmail.com
Badminton: Tlf. 51232866, mail: duefar@hotmail.com
Squash: Tlf. 21700510, mail: thom4891@esbjerg.dk
Volleyball: Tlf. 26712512, mail: Skov89@hotmail.com
Svømning: Tlf. 21658772, mail: karstenbrixa@gmail.com

 
Bramming Idrætsforening | Idræts Allé 10 | 6740 Bramming | Tlf.: 26 29 34 63