Medlemsantallet i Squash har været varierende fra sæson til sæson. Squash har på nuværende tidspunkt omkring 20 medlemmer, hvilket er det laveste medlemstal i BIF Squashs levetid og cirka halvdelen af sidste års medlemstal.  Det er stadig udvalgets opfattelse, at der er god interesse for squash i Bramming - men vores setup er lidt udfordret.

Squashbanerne er ved at være slidte. Squashudvalget vil i dialog med SEPE forsøge at få løftet standarden på banerne.

Som i de forudgående år prioriterer Squashudvalget, at fastholde de nuværende medlemmer ved at kunne tilbyde fleksible forhold og konkurrencedygtige priser. Udvalget har ikke ressourcerne til at opbygge en ungdomsafdeling, men hvis nogen har mulighed og interesse for dette, er de meget velkomne. Det nuværende squashudvalg ser gerne, at der sker en udskiftning af udvalgsmedlemmerne, så hvis nogen har interesse i at blive en del af squashudvalget, er de meget velkommen.

Med venlig hilsen
Squashudvalget