Tilskudsordning ”Team Skjern Bank”

Som medlem i BIF Motion tilbydes du deltagelse i forskellige motionsløb i Danmark og udlandet. Der er mulighed for at blive medlem af vor tilskudsordning ”Team Skjern Bank”, hvorefter der gives et pænt tilskud ved deltagelse i udvalgte motionsløb. De eneste krav for at få del i tilskuddet er, at du er medlem i BIF Motion, medlem af Team Skjern Bank, tilmelder dig gennem klubben og kører i den rette påklædning (se nedenfor). Beløbet for medlemskab af ordningen og tilskuddets størrelse pr. løb besluttes en gang årligt.

Medlemskab og tilskud. For 2017 koster et medlemskab 250,- kr., og der gives tilskud til løb med max. 350,- kr. pr. løb pr. deltager. For at blive medlem af ”Team Skjern Bank” skal man være aktivt medlem i BIF motion og herudover betale et engangsbeløb til løbsledelsens konto. Indmeldelse i ordningen sker ved at indbetale de 250,- kr. på konto 7701-1543725 (Børge Jæger). Husk at oplyse navn. Tilmeldingsfristen er snarest og inden dit første løb.

Tilskudsberettigede løb. Klubbens to udvalg (MTB og racer) udarbejder en liste med løb som er tilskudsberettiget ligesom den lægges på hjemmesiden. Hvis et medlem har forslag til et motionsløb, skal det kontakte det respektive udvalg. Udvalget skal så vurdere om forslaget er logisk og økonomisk forsvarligt at have med på listen. Måske kan det tilføjes indeværende år, eller det kan tilføjes det efterfølgende år.

Løbslisterne. MTB har deres løbsliste klar i februar måned og racerne i marts måned. Listerne sendes på mail til medlemmerne, når de er klar. Begge lister vil blive lagt på hjemmesiden, og i kalenderen vil det ligeledes fremgå, hvilke løb der er tilskud til. Der kan sagtens forekomme løb annonceret på kalenderen, som ikke er tilskudsberettiget, og det er derfor i sig selv ikke lig med et tilskud, bare fordi løbet er lagt på kalenderen. Men tilskudsberettigede løb vil også have en tekst, der beskriver at løbet netop er tilskudsberettiget.

Tilmelding til løb. I god tid inden tilmeldingsfrist for de udvalgte løb, fremsendes en mail til medlemmerne om relevante informationer til løbet samt en tilmeldingsblanket. For at tilmelde sig løbet skal man returnere tilmeldingsblanketten til Børge Jæger, og han tilmelder deltagerne samlet. Husk at overholde datoen for sidste tilmelding gennem klubben.

Udeblivelse fra løb. Bliver man forhindret i at deltage i et tilmeldt løb, skal tilskuddet indbetales til ordningens konto.

Påklædning. Når du deltager i motionsløb kræves det, at du deltager i klubbens gældende klubtøj. Argumentet herfor er, at vi kører med sponsorer på klubtøjet. Uden sponsorerne kunne vi ikke etablere denne meget gunstige ordning. Har medlemmet endnu ikke haft lejlighed til at bestille klubtøj, så kan der købes fra et mindre lager i klubben, alternativt må medlemmet låne tøj af et andet medlem.

Hvorfor tilskud. Hvorfor gives der tilskud? Klubben vil gerne motivere medlemmer til at deltage i motionsløb. Oplevelserne og udfordringerne til motionsløb er store, og fra klubbens side bliver det derfor belønnet med et tilskud til udvalgte løb. Et andet argument er, at det ligeledes er klubbens holdning at pengene ikke skal ligges i banken, men tværtimod ud og arbejde for medlemmerne i klubben. På den måde er der større klub glæde hos det enkelte medlem.

Forbehold. Alt skal jo ikke gøres op i penge, men ovenstående tekst er blot ment som forklaringer på den metode klubben har valgt at håndtere ordningen "Tilskud til motionsløb". I nogle tilfælde er tilskuddet ikke dækkende, og så må medlemmet selv betale det resterende beløb. I langt de fleste tilfælde er tilskuddet dog dækkende. En generel betragtning er, at cirka det tredje motionsløb som medlemmet deltager i, giver overskud i forhold til det indbetalte engangsbeløb. Det taget i betragtning, så er det til stor glæde for de af klubbens medlemmer der vælger at deltage i mange af de tilskudsberettigede motionsløb. Hvis kassen mod forventning bliver tom, vil vi opkræve startgebyr igen eller ordningen ophører.

Til at udsende informationer om løb og indmeldelse/tilmelding er der følgende personer
MTB: Jørn Christensen, mobil 2120 5720, mail: dcfamilien@gmail.com
Racer: Aksel Thomsen, mobil 3195 4488, mail: aga.thomsen@youmail.dk
Indmeldelse: Børge Jæger, mobil 4242 3268, mail: b-jaeger@webspeed.dk

Med venlig hilsen
Bramming IF Motion