Fredag, 17 marts, 2017

Vær med til at sikre fremtidens idrætstilbud i Bramming – kom med i ledelsen af vores forening. Du får en anderledes og interessant frivillig lederstilling, hvor du går forrest og viser vejen.

Vi søger:
• To personer, der evt kender hinanden, til at lede Bramming Idrætsforening sammen med vores økonomiansvarlige
   o En organisator og en praktiker
• Organisatoren har kontakten til DGI, SEPE, Esbjerg kommune og medierne og ud ad til tegner foreningen og leder møderne
• Praktikeren sørger for referatskrivning, generelle udsendelser til udvalg og praktiske forhold i forbindelse med driften af foreningen

Vi tilbyder dig:
• En lederstilling, der pynter på ethvert CV
• Praktisk erfaring med ledelse af en forening
• En lederuddannelse, hvis du er interesseret
• Mulighed for at påvirke idræts-tilbuddene i Bramming
• Samarbejde med øvrige foreninger i byen
• Foreningsudviklingsstøtte fra DGI i en opstartsperiode
• Konsulentbistand fra den tidligere ledelse
• En mødekultur med korte effektive møder

Vi er:
• En multi idrætsforening med 7 velorganiserede aktiviteter (Gymnastik, Håndbold, Svømning, Motion, Volleyball, Kids Volley, Squash), der kører meget selvstændigt.
• Ledelsen er triologi organiseret, hvilket betyder at formandsposten er delt i tre - og den økonomiansvarlige er på plads
• 1.678 medlemmer på tværs af aktiviteterne (2016)
• En sund økonomi med en fornuftig egenkapital
• Bramming Idrætsforening er hjemmehørende i Bramming og er en af Esbjerg Kommunes absolut største idrætsforeninger
• En forening, der i mange år har samarbejdet med DGI’s Køb kontorhænder
• I samarbejde med Bramming Boldklub arrangør af Kaj Lykke Festuge i uge 31 hvert år. Der er dog nedsat et udvalg, hvis eneste opgave er at arrangere Festugen.
Tiltrædelse:
• Snarest muligt – evt allerede fra generalforsamlingen den 29. marts 2017

Henvendelse:
• Kontakt afgående organisator Peter Uhrenholt, 23658519, ptuhrenholt@gmail.com for yderligere informationer