Beretning for Bramming IF 2015.
2015 var et godt år for Bramming Idrætsforening. Økonomisk kom vi ud med en mindre underskud, hvilket var forventet, men dog lidt større end budgetteret. Vi skal dog lige tage med i betragtning, at Svømning har taget et stort bevilliget beløb ud af driftsbudgettet til den nye 3 meter vippe. Set i det lys, er det et rigtig flot resultat vi præsenterer. Marianne kommer dybere ned i detaljerne i regnskabet lidt senere.

På medlems siden har vi haft en lille fremgang i forhold til sidste år, og det er meget positivt. Medlemmerne fordeler sig med 833 kvinder og 647 mænd. Der ud over har vi registreret 107 ledere. Jeg kan dog stadig se, at vi har flere aktiviteter uden ledere. Det er en teknisk detalje i holdoprettelsen i Conventus, som vi forsøger at rette op på i år.

Officielt har vi 7 aktiviteter i Bramming IF – Gymnastik, Håndbold, Motion, Squash, Livsstil, Svømning og Volley), men egentlig er der flere. Motion dækker over både løb og cykling og Volley dækker over ”almindelig” volley til seniorer og Kids og Teen volley til børn og unge. Det er fantastisk at se, der stadig er energi og kreativitet rundt omkring i alle udvalgene.

For at øge vores synlighed i Bramming og omegn, og for at give en lille påskønnelse til alle vore frivillige ledere på mange forskellige niveauer, fik vi omkring sommerferien lavet en T-shirt, som alle med en eller anden form for ledelse i BIF har fået udleveret. Den er lavet i en meget synlig lysegrøn farve, bærer vores logo og har teksten ”Frivillig i BrammingIF.dk – Vi har et godt fællesskab. Der er også plads til dig”. Jeg er rigtig glad for at se T-shirten båret til træning, kampe og i fritiden. Et eller andet sted viser det jo, at man er stolt af det arbejde man udfører i Bramming IF – og det er der absolut også grund til.

Vi har nu flere gange talt om at få udviklet en ny strategi for Bramming IF, og på forårets Stormøde lovede jeg, at nu kom der gang i arbejdet. Der blev nedsat et udvalg, men tiden fra organisatorens side har simpelt hen ikke været til det. Jeg tør ikke love, hvornår arbejdet sættes i gang, men det er vigtigt for os, og vil være med til at udstikke kursen for foreningen på lidt længere sigt.

I slutningen af 2015 fik vi ansat en ny foreningskoordinator – Anne Katrine Habekost. Anne Katrine er officielt tiltrådt pr 1. januar 2016, men er lige nu på barselsorlov. Vi er meget glade for at have lavet en aftale med Anne Katrine og glæder os til samarbejdet. Et af fokusområderne i 2016 vil være synlighed, kommunikation og udvikling af Bramming IF – blandt andet via nogle af de platforme vi allerede nu har. Aktivitetsudvalgene vil komme til at stifte bekendtskab med Anne Katrine i løbet af kort tid.
Vi havde en klar forventning om, at Anne Katrine også skulle bruge en del energi på KLUBLIV.DK, som var et forsøg på at skaffe foreningslivet i Danmark penge via micro-sponsorater fra en række butikker i hele landet. DGI var kraftigt involveret i projektet, men KLUBLIV.DK blev aldrig den succes blandt andre DGI havde forventet, så de har nu trukket sig ud. Det betyder reelt, at projektet ikke er relevant for os længere.

Kort før jul introducerede vi en ny hjemmeside til foreningen. Adressen er stadig den samme, men platformen er ændret, så hjemmesiden også kan tilgås fra smartphones og tablets, hvilket ikke var muligt fra den gamle platform. Den gamle hjemmeside var desuden også massivt udsat for hackerangreb, så noget skulle ske. Jeg synes vi har fået en god, pæn og funktionel hjemmeside nu.

I den forbindelse fik vi afholdt en internt kursus i, hvordan man lægger artikler, tilmeldinger og andet relevant materiale op på hjemmesiden. Der var stor tilslutning til kurset, og med lidt held er der også noget at det IT tekniske der hænger ved rundt omkring.
Når vi så var samlet til IT kursus, blev der også set lidt på brugen af Conventus. Vi har via Conventus mulighed for at informere om den daglige træning og de planlagte møder, på hjemmesiden og på infoskærmen i hallen. Den mulighed er det ikke alle aktiviteter, der har benyttet sig af, men det vil vi også øve os på at blive bedre til.

For en del år siden havde vi også en atletik afdeling under BIF paraplyen. Desværre var der ikke medlemmer nok til at opretholde afdelingen den gang. Vores tidligere atletik formand henvendte sig i foråret til os, for at høre om vi stadig havde nogle af de gamle redskaber, og om hun kunne låne dem. Det fik hun naturligvis lov til, men efterfølgende donerede vi redskaberne til hende under den forudsætning, at det var Sonja personligt, der fik dem og kunne bruge dem som hun lystede. Sonja arbejder med børn med særlige behov og her er idræt en rigtig god aktivitet.

I Bramming får vi løbende nye borgere. Blandt disse er der også flygtninge, som gerne vil integreres og udfolde sig idrætsligt. Vi har fået en henvendelse fra Frivillignet under Dansk Flygtningehjælp, om vi på nogen måde kan hjælpe disse nye borgere med idrætstøj eller nedsat kontingent, så idrætten kan blive én af de måder, integrationen kan gøres lettere på. Jeg spurgte rundt om i aktiviteterne, og heldigvis var der en meget åben og positiv tilgang til opgaven. Vi har mange forskellige aktiviteter, aldersgrupper og træningsmønstre, og enkelte steder har vi også ventelister, så vi kan ikke give en fuldstændig klar udmelding på, hvordan vi løser opgaven, men vi er klar til at hjælpe.
Indtil videre har Håndbold lovet at arrangere en Håndbold event med fælles træning og kamp og motion har lovet gratis træning. Jeg har lovet Frivillignet, at vi kommer med en lidt mere konkret udmelding efter generalforsamlingen, og har derfor en forslag med til beslutning senere på agendaen.

Vi er heller ikke sluppet helt uden om politiske tiltage i året, der er gået. Det første initiativ var, at vi på faste lejemål (Pavillionen og Håndbolds- og Gymnastiks rum under tribunen i hallen) fremover skal betale en fast årlig leje, og ikke en lokaleleje basseret på det antal timer vi reelt benytter lokalerne. Vi var i en længere forhandling om størrelserne af de enkelte lokaler, og efterfølgende var der så en politisk besluttet kvadratmeter pris. Det betyder, at vi for pavillionen nu betaler knapt 4.500 kr. pr år og ca. 350 kr. for hvert at lokalerne til rekvisitter under tribunen. Det virker jo ikke af ret meget, men jeg er bange for det igen er et udtryk for at gebyrskruen strammes for foreningerne i Esbjerg Kommune.

På efterårets budgetforhandlinger var lokaleleje også højaktuelt. I 2014 betalte vi ca. 3,5% af den faktiske lokaleleje. Det tal steg til 5,5% i 2015, men pludselig så det ud til, at det skulle stige til 17% i 2016. Det blev heldigvis ikke tilfældet. Vi fik ”lov” til at blive på de 5,5% i 2016, men meget tyder på, at vi fra det kommende årsskifte skal betale 13% af lokalelejen.

Jeg har regnet lidt på tallene og det ser ud til at Bramming IF, med det nuværende aktivitetsniveau, skal af med 75 – 80.000 kr. i lokaleleje i 2017. Det svarer til ca. 50 kr. pr medlem!

Årets byfest løb igen af stablen i uge 31. Vejret var lidt mere blandet end ønsket, men programmet var til gengæld fuldstændig som håbet. Lørdag aften var i særdeleshed en god forretning med Spar To som det helt store trækplaster. Alle ville i teltet, og det gjorde opgaven med at samle frivillige til at passe barer osv. blev lidt mere vanskeligt.
Byfesten gav Bramming IF et økonomisk tilskud på godt 140.000 kr., som absolut er tilfredsstillende. Tusind tak for indsatsen til Byfest komiteen, men ikke mindst til alle de frivillige hjælpere, der stillede op før, under og efter Byfesten. Vi får snart brug for din hjælp igen!
Desværre er der også lidt malurt at berette om i forbindelse med årets byfest. En gruppe borgere havde tilbragt noget tid på Bakkevejens skole – heldigvis kun udenfor. Det kunne have været ok, hvis ”gæsterne” blot havde forladt skolen i nogenlunde samme stand som den var i, da de ankom. Skolegården lignede pladsen foran Orange Scene søndag eftermiddag til Roskildefestivallen – og det er ikke positivt ment. Der var glas, flasker, dåser, papir osv over alt! En del var i mindre stykker. Der blev brugt et par aftener efter byfesten på at rydde nogenlunde op, så SFO børnene kunne komme rimeligt sikkert ind på skolen.
Det er ikke OK!

Vi skal have udtænkt en plan for, hvordan vi forhindrer samme svineri til næste byfest – alternativt må vi finde folk til oprydning søndag eftermiddag.
Bemandingsplanen til Byfesten 2016 forventes i øvrigt udsendt i løbet af kort tid.

I 2015 blev en af vore meget aktive frivillige også hyldet for sin indsats fra Jyske Vestkysten og Sydbank. Karsten Brix fra Svømning fik månedens skulderklar i maj måned. Det var et fuldt fortjent skulderklap. Tillykke Karsten.

Til sidst vil jeg sige tak til alle vore samarbejdspartnere: Først og fremmest alle aktivitetsudvalgene i Bramming IF – også til Fun Fredag udvalget, som jo ikke helt er et udvalg i Bramming IF. Uden jer var der ingen forening. Også en tak til Flemming Andersen for at vedligeholde vores hjemmeside og infoskærm og for at finde frivillige til byfesten, til Cafeen, SEPE, Esbjerg Kommune, Bramming Boldklub, DGI, Festuge komiteen og ikke mindst Lene Rasmussen fra Køb kontorhænder. Der skal også lyde en stor tak til Gitte Lindsted for hjælp i det daglige arbejde i pavillionen. Du sørger for, der altid er forbrugsartikler hjemme. Tak til alle vore sponsorer. Uden jeres støtte, blev det meget vanskeligere at drive Bramming IF. Støt vore sponsorer. De støtter os.
Sidst, men absolut ikke mindst, tak til Inge og Marianne for jeres store arbejde i Ledergruppen.

Marts 2016

Peter Uhrenholt

Organisator

Bramming Idrætsforening