Administrator

2018

Årsberetning 2018 – Squash
 
Det nuværende squashudvalg ser gerne, at der sker en udskiftning af udvalgsmedlemmerne, så hvis nogen har interesse i at blive en del af squashudvalget, er de meget velkommen.
 
Squash har på nuværende tidspunkt omkring 15 medlemmer, hvilket er en halvering i forhold til sidste år og det laveste medlemstal i den periode squash har eksisteret som en del BIF. Det er dog stadig udvalgets opfattelse, at der er god interesse for squash i Bramming .
 
Med venlig hilsen
Squashudvalget
Bramming IF´s facebook side
Bramming Idrætsforening
Idræts Allé 10 
6740 Bramming
Telefon: 23 34 57 08
E-mail: brammingiforg@gmail.com
Web: brammingifweb@gmail.com
CVR: 92367959
Bramming Idrætsforening | Idræts Allé 12D | 6740 Bramming | Tlf.: 23 34 57 08